Projektai

Rodyti projektus:

Meniškos veiklos asistuojant šunims
Įgyvendintas

Trukmė: 2020 m. vasario 6 d. - 2022 m. lapkričio 5 d.

JAV ir Vakarų Europoje augintiniai darbo vietoje yra dažnas reiškinys. „Google Corporation“ elgesio kodekse teigiama: „Mūsų darbuotojų meilė naminiams gyvūnams yra neatsiejama mūsų įmonės kultūros dalis“. Šis reiškinys populiarėja ir Lietuvoje. Kasmet, balandžio 24 d., Šunų dieną, Lietuvos kinologijos draugija kviečia įmonių darbuotojus į darbą atsivežti savo augintinius. Populiariausias augintinis darbo vietoje yra šuo. Kai kurios šio projekto partnerių or...

Šiaurės ir Baltijos šalių turizmo mokymasis - NordTourNet2
Įgyvendintas

Trukmė: 2017 m. rugsėjo 1 d. - 2019 m. rugpjūčio 31 d.

Turizmas yra didžiulė ekonominė veikla Europoje, įskaitant Skandinavijos ir Baltijos šalis, kurios daro didelį poveikį ekonomikos augimui, užimtumui ir socialinei gerovei. Nepaisant to, turizmo sektorius nuolat susiduria su įvairiomis problemomis. Nors turizmas klesti didesniuose miestuose, smulkūs verslininkai ar asmenys, norintys kurti turizmo verslą atokiose vietovėse, susiduria su rimtomis problemomis ir kliūtimis.Pagrindinis projekto tikslas – sustiprinti ryšį tarp suaugus...

Darbas per meną
Įgyvendintas

Trukmė: 2017 m. balandžio 1 d. - 2018 m. sausio 31 d.

Šiandien Lietuvoje dar tik mokomės suprasti kitokį asmenį, gerbti kiekvieno individualumą bei dirbti, mokytis ir bendrauti su specialius poreikius turinčiais žmonėmis. Įvairovės visuomenėje asmenys su specialiaisiais poreikiais nėra izoliuojami nuo įprastos ugdymo aplinkos, jie kartu su visais gali leisti laisvailaikį, integruotis į darbo rinką, t.y. jiems nekuriamos išskirtinės socializacijos sąlygos, kad nuo mažų dienų susidarytų realus gyvenimo visuomenėje įspūdis. ...

InnoGastro - inovatyvus požiūris į gastronomiją profesinėse mokyklose
Įgyvendintas

Trukmė: 2016 m. lapkričio 1 d. - 2018 m. spalio 31 d.

Projektą "InnoGastro – inovatyvus požiūris į gastronomiją profesinėse mokyklose" koordinuoja Foundation of the Regional Competence Centre iš Baltstogės, Lenkija. Partnersytę papildo 2 organizacijos iš skirtingų Europos šalių – Lietuvos ir Ispanijos.Pagrindiniai projekto tikslai yra šie:-patobulinti profesinio mokymo kokybę kulinarijos srityje;-skatinti profesijos mokytojų naują požiūrį į mokymo procesą bei turinį, suteikti jiems reikiamų ekspertinių žinių ir įgū...

Te.D2 - Terapinio šuns dresuotojas: sertifikuotų šunų dresuotojų mokymų vystymas IAG srityje, remiantis ECVET procedūromis
Įgyvendintas

Trukmė: 2015 m. rugsėjo 1 d. - 2017 m. rugpjūčio 31 d.

Intervencija Asistuojant Gyvūnams (IAG) – terminas apima įvairias procedūras, kurios yra nukreiptos į tikslą ir skirtos konkretiems asmenims arba žmonių grupėms, dalyvaujančioms dirbant su apmokytais gyvūnais, konkrečiais aspektais (vystymosi, terapijos, emocinės elgsenos ir pan.). Jį atlieka gyvūnų vedliai, turintys tam tikras reikiamas kompetencijas ir atitinkantys organizacijos standartus. IAG apima veiklą asistuojant gyvūnams (VAG) ir terapiją asistuojant gyvūnams (TAG)...

Profesinio mokymo mokinių, studijuojančių sveikatos ir socialinės slaugos profesijas, mobilumo efektyvumo didinimas naudojant ECVET instrumentus
Įgyvendintas

Trukmė: 2015 m. rugsėjo 1 d. - 2017 m. rugpjūčio 31 d.

Projekto tikslas – skatinti studentų mobilumą ir tokiu būdu prisidėti prie Europos Sąjungos piliečių tarpkultūrinių ir lingvistinių kompetencijų ugdymo bei piliečių įsitraukimo į vieningą Europos darbo rinką. Projektas palengvins mokymosi rezultatų, įgytų mobilumo metu, daugiašalį pripažinimą tarp dalyvaujančių institucijų naudojant ECVET instrumentus. Projekto veiklos apims sveikatos ir socialinių paslaugų profesijas, nes šiandien Europoje ypatingai jaučiamas ...

Turizmo sektoriaus iššūkiai Šiaurės ir Baltijos šalyse
Įgyvendintas

Trukmė: 2014 m. birželio 1 d. - 2016 m. gegužės 31 d.

Turizmas yra labai svarbus ekonomikos sektorius, kuris įtakoja ekonominį augimą ir gyventojų užimtumą visoje Europoje. Šiaurės ir Baltijos šalys turi unikalią gamtą, kultūrą, istoriją, kalbas ir tradicijas. Šis palikimas gali būti patraukliai parodytas turistams iš viso pasaulio. Be to, šios šalys išsaugojo naturalią gamtą, todėl jose yra palankios sąlygos vystyti ekologinį turizmą, puoselėjant darnaus vystymosi idėjas. Tačiau dėl klimatinių sąlygų Šiaurės ir...

IN GREEN SHAPE - Žalieji sveikatingumo maršrutai turistams
Įgyvendintas

Trukmė: 2013 m. rugpjūčio 1 d. - 2015 m. liepos 31 d.

Šio projekto tikslas – per žaliųjų turistinių maršrutų kurimą patobulinti suaugusiųjų, gyvenančių kaimo vietovėse, įgūdžius, reikalingus sėkmingam įsitvirtinimui darbo rinkoje.Partneriai siekia:• Pasikeisti mintimis ir idėjomis apie sėkmingai įgyvendinamais ekologinio/sveikatingumo/darnaus turizmo produktų ir paslaugų pavyzdžiais, siūlomais vietiniams gyventojams ir svečiams kaimo vietovėse. • Patobulinti suaugusiųjų, gyvenančių kaimo vietovėse, „žaliuos...

Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas turizmo inovacijų srityje
Įgyvendintas

Trukmė: 2014 m. liepos 1 d. - 2015 m. birželio 30 d.

Vienas iš pagrindinių Viešosios įstaigos "Švietimo, tyrimų ir konsultacijų centras" (ŠTKC) tikslų - propaguoti lietuvišką kultūrą ir tradicijas, skleisti informaciją apie Lietuvos ekonominį-socialinį gyvenimą, verslo aplinką, didinti Lietuvos žinomumą užsienyje, supažindinti visuomenę ir Lietuvos svečius su Mažosios Lietuvos ir mūsų šalies istorija, prisidėti prie pilietinės visuomenės kūrimo. Siekdama šio tikslo ŠTKC organizuoja įvairaus pobūdžio ekskursija...

APPRO: Įvertinimas ir pagalba mokiniams, turintiems elgesio bei emocijų sutrikimų
Įgyvendintas

Trukmė: 2011 m. spalio 1 d. - 2013 m. rugsėjo 30 d.

Projekto šūkis – „kelias į darbo rinką per mokslą“. Pagrindinis projekto tikslas, pasiekiamas ilgalaikėje perspektyvoje, - paruošti jaunus besimokančiuosius su psichine negalia bei elgesio sutrikimais darbo rinkai, kad jaunimas susirastų prasmingą ir ilgalaikį darbą. Raktinis žodinis – PERĖJIMAS (angl. TRANSITION): projekto įgyvendinimas paremtas idėja, kad profesinėje mokykloje pasiruošimas darbo rinkai vyksta per inkliuzinį mokymą. Projekto metu buvo siekiama paruo...

C.A.F.E.- aktyvi piliečių veikla maisto ir mokymosi srityje
Įgyvendintas

Trukmė: 2010 m. rugpjūčio 1 d. - 2012 m. liepos 31 d.

Dabartinė moterų ir vyrų situacija darbo rinkoje yra nevienoda, ir verčia bendruomenes keisti prisitaikymo darbo rinkoje strategiją, gerinant bei tobulinant moterų įgūdžius ir kompetencijas. Mokymosi partnerystė siekė tarptautiniu lygiu pasikeisti kiekvieno partnerio patirtimi ir naudojamomis priemonėmis, kaip paremti ir padėti socialiai ir geografiškai atskirtoms moterims.Mokymosi partnersytės metu norėjome pasidalinti moterų patirtimi kuriant inovatyvius modelius, leidžianč...

Lyderystės gebėjimų ugdymas per neformalaus mokymosi procesą
Įgyvendintas

Trukmė: 2009 m. rugpjūčio 1 d. - 2011 m. liepos 31 d.

Pagrindinis partnerystės tikslas buvo patobulinti mokymo būdus, mokymosi aplinką ir bendradarbiavimo potencialą lyderystės vystymo tematika Europos pilietinės visuomenės kontekste.Partnerystę sudarė 6 partneriai iš 6 šalių. Visos partnerinės organizacijos aktyviai teikia mokymo ir konsultavimo paslaugas nevyriausybinėms organizacijoms (NVO). Projekto koordinatorius – SOCIUS, organizacija iš Berlyno, kuri teikia mokymo ir konsultavimo paslaugas pelno nesiekiančioms organizacijo...

Multilaterinis projektas “Interaktyvi mokymo priemonė migrantams”
Įgyvendintas

Trukmė: 2008 m. spalio 1 d. - 2010 m. rugsėjo 30 d.

Pagrindinis projekto tikslas - suteikti dirbantiems migrantams mokymosi visą gyvenimą galimybes, siekiant patobulinti jų bendruosius gebėjimus: bendravimą užsienio kalba, naudojimosi IT ir skaitmeninėmis priemonėmis, kultūrinį pažinimą, tokiu būdu padedant migrantams prisitaikyti prie naujos socio-kultūrinės aplinkos, didinant jų konkurencingumą Europos Sąjungos darbo rinkoje.    Tikslinės grupės: 300 migrantų iš Lenkijos ir Lietuvos darbdaviai iš Danijos, Norvegij...

Kokybinių tyrimų taikymas vartotojų teises ginančiose organizacijose
Įgyvendintas

Trukmė: 2008 m. rugpjūčio 1 d. - 2010 m. liepos 31 d.

Tyrimas – tai kruopštus ir sistemingas tyrinėjimas, analizavimas, kurio tikslas gauti reikalingą informaciją tam, kad būtų surasti atsakymai į mums rūpimus, svarbius klausimus, taip pat, jei įmanoma, siekiant pakeisti esamą situaciją ar išspręsti tam tikrą problemą. Kokybiniai tyrimai dažniausiai siekia ištirti socialinio gyvenimo reiškinius. Kitaip tariant, jie padeda mums suprasti pasaulį, kuriame mes gyvename, ir siekia atsakyti į šiuos klausimus: kodėl būtent taip ...

Vyresnio amžiaus darbuotojų darbingumas
Įgyvendintas

Trukmė: 2007 m. rugpjūčio 1 d. - 2009 m. liepos 31 d.

Pagrindinis projekto tikslas buvo atrasti būdus, kad vyresnio amžiaus darbuotojai išliktų fiziškai ir psichiškai tinkami darbui iki pat pensijos.Projekto uždaviniai buvo išanalizuoti:· Vyresnio amžiaus žmonių darbingumo lygio svarbą projekto partnerių šalyse.· Priežastis, paskatinusias vyresnio amžiaus žmones išeiti iš darbo ir problemas, su kuriomis tuomet susidūrė įmonės.· Kaip galima išsaugoti vyresnio amžiaus žmonių darbingumą, kad jie būtų vis dar patraukl...