Apie mus

VšĮ “Švietimo, tyrimų ir konsultacijų centras” (ŠTKC) buvo įkurtas 2006 metais dviejų asmenų iniciatyva, siekiant panaudoti turimą asmeninę patirtį suaugusiųjų švietime ir tarptautiniuose projektuose. Kadangi ŠTKC įkūrė 2 steigėjai, todėl ir jo veikla pasiskirstė į 2 skirtingas kryptis pagal steigėjų turimas kompetencijas ir interesų sritis:

  • Psichologija, karjeros konsultavimas, darbas su socialiai ir geografiškai atskirtais žmonėmis, patyčios.
  • Lietuvos istorija bei kultūra, Lietuva ES kontekste, turizmas, ypač kultūrinis ir inovatyvus turizmas.

Steigėjus vienija dėstymo aukštosiose mokyklose patirtis, įvairių mokymų vedimas suaugusiesiems, gebėjimas organizuoti įvairaus masto renginius, stažuotes, gebėjimas atlikti tyrimus bei ilgalaikė nacionalinių ir tarptautinių projektų įgyvendinimo patirtis.

Veiklos pobūdis

Tarptautinių ir nacionalinių projektų inicijavimas ir įgyvendinimas, konsultacijos projektų finansavimo paieškos ir paraiškų rengimo klausimais, stažuočių organizavimas, mokymų vedimas įvairiomis temomis ir tikslinėms grupėms, tyrimų atlikimas, gido paslaugos Vakarų Lietuvoje, turistinių maršrutų sudarymas.

Per savo veiklos laikotarpį pagal Leonardo da Vinči mobilumo programą Klaipėdoje priėmėme 100 stažuotojų iš Pietų Europos šalių (Kipro, Italijos) ir Turkijos profesinių mokyklų ir verslo įmonių, įgyvendinome 9 projektus koordinatoriaus ir partnerio teisėmis.

Tarpdisciplininis ir tarpsektorinis požiūris bei bendradarbiavimas

ŠTKC veiklos pobūdis reikalauja į organizacijos veiklą įtraukti  įvairių sričių specialistus. Bendradarbiaujame su psichologais, pedagogais, tyrėjais, istorikais, profesionaliais gidais, IT specialistais, verslo įmonėmis, akademine bendruomene bei nevyriausybinių organizacijų sektoriumi.