Šiaurės ir Baltijos šalių turizmo mokymasis - NordTourNet2

Turizmas yra didžiulė ekonominė veikla Europoje, įskaitant Skandinavijos ir Baltijos šalis, kurios daro didelį poveikį ekonomikos augimui, užimtumui ir socialinei gerovei. Nepaisant to, turizmo sektorius nuolat susiduria su įvairiomis problemomis. Nors turizmas klesti didesniuose miestuose, smulkūs verslininkai ar asmenys, norintys kurti turizmo verslą atokiose vietovėse, susiduria su rimtomis problemomis ir kliūtimis.
Pagrindinis projekto tikslas – sustiprinti ryšį tarp suaugusiųjų švietimo ir darbo rinkos sukuriant naujas mokymo programas suaugusiųjų švietėjams bei organizuojant į turizmo verslą orientuotus seminarus naudojant naujoviškus ir aktyvius mokymo metodus.
Projekto dalyvių lygmens tikslai:
1.Teikti papildomas žinias ir gerinti turizmo sektoriuje veikiančių verslininkų darbo įgūdžius.
2. Skatinti asmenų, kurie turi idėjų steigti savo verslą arba būti savarankiškai dirbančiais turizmo sektoriuje, verslumo įgūdžius.
Organizacijų lygmens tikslai:
1 Atnaujinti mokymo metodikos paketą, akcentuojant aktyvų besimokančiųjų dalyvavimą mokymo procese ir inovatyvumą;
2. Plėtoti įvairias mokymo formas ir patirtį naujoje aplinkoje (ypač tarptautinėje ir daugiakultūrinėje aplinkoje, parodyti turizmo įmones kaip geros praktikos pavyzdžius);
3. Tobulinti dalyvaujančių organizacijų darbuotojų, dėstytojų ir savanorių andragoginius įgūdžius;
4. Papildyti organizacijų mokymo medžiagą naujomis temomis ir metodais;
5. Papildyti dalyvaujančių organizacijų mokymo kursų sąrašą naujomis programomis;
6. Tobulinti kursų, mokymo programų (ypač suaugusiems) kūrimo įgūdžius;
7. Atnaujinti žinias apie suaugusiųjų švietimo, turizmo, verslumo padėtį šalyje ir regionuose.
Projekto tikslai sektoriaus ir regiono lygmeniu:
1. Prisidėti prie sezoninio turizmo įtakos turizmo verslui mažinimo.
2. Prisidėti prie ekonomikos, užimtumo ir socialinės gerovės augimo projekte dalyvaujančių šalių regionuose per kvalifikuotus, turinčius profesionalius įgūdžius verslininkus ir tobulai organizuotas turizmo įmones.
Pagrindinės projekto veiklos: situacijos partnerių šalyse analizė (suaugusiųjų švietimo sistemos ypatumai, turizmo verslininkų, dirbančių atokiose vietovėse, mokymosi patirtis ir poreikiai); vienos dienos tarptautinis seminaras turizmo verslininkams kiekvienoje šalyje-partnerėje, naudojant naujoviškus mokymo metodus; penkių naujų 16 ak. val. trukmės mokymo programų, skirtų turizmo verslininkams, parengimas.

Projekto sklaida:

Kvietimas verslininkams į tarptautinį seminarą "Inovatyvus mokymasis ir pasidalinimas patirtimi"

Straipsnis portale "Mano Gargždai"

"Labiausiai tyrėjus nustebinusi įžvalga: smulkus turizmo verslas plėtojamas intuityviai" (straipsnis suaugusiųjų švietėjų portale EPALE)

"Mokymai apie komunikaciją įmonių darbuotojams buvo savotiška terapija" (straipsnis suaugusiųjų švietėjų portale EPALE).

Galerija

ProgramaNordplus Adult bendradarbiavimo projektasProjekto nr.NPAD-2017/10129Trukmė2017 m. rugsėjo 1 d. - 2019 m. rugpjūčio 31 d.KoordinatoriusViešoji įstaiga "Švietimo, tyrimų ir konsultacijų centras"PartneriaiLoodi Manor Nature Center (Estija); Viešbutis "Salpalinjan Hovi" (Suomija); ProIFALL (Švedija)Rezultatai

1. Kokybiniai tyrimai (situacijos analizė anglų kalba). 

2. Elektroninė publikacija, kurią sudarys 5 naujos mokymos programos, skirtos turizmo verslininkams (anglų kalba). 

Tinklapis

www.nordtournet.com