Kokybinių tyrimų taikymas vartotojų teises ginančiose organizacijose

Tyrimas – tai kruopštus ir sistemingas tyrinėjimas, analizavimas, kurio tikslas gauti reikalingą informaciją tam, kad būtų surasti atsakymai į mums rūpimus, svarbius klausimus, taip pat, jei įmanoma, siekiant pakeisti esamą situaciją ar išspręsti tam tikrą problemą.

Kokybiniai tyrimai dažniausiai siekia ištirti socialinio gyvenimo reiškinius. Kitaip tariant, jie padeda mums suprasti pasaulį, kuriame mes gyvename, ir siekia atsakyti į šiuos klausimus: kodėl būtent taip elgiasi žmonės, tam tikros visuomenės grupės, kaip formuojamos nuomonės ir požiūriai, kaip visuomenė yra įtakojama įvairių įvykių, kaip ir kodėl vystosi kultūros, kokie skirtumai yra tarp įvairių socialinių grupių ir panašiai. Pagrindiniai kokybinių tyrimų metodai – individualūs ar grupiniai interviu, focus grupių analizė, stebėjimas.

Norint teisingai atlikti kokybinį tyrimą ir gauti iš jo kuo daugiau vertingos informacijos, reikia turėti specialių žinių.
Vartotojų teises ginančios organizacijos dažnai susiduria su poreikiu atlikti kokybinius tyrimus, tačiau pačios tam neturi kvalifikuotų specialistų. Projekto tikslas buvo vartotojų teises ginančioms nevyriausybinėms organizacijoms suteikti kokybinių tyrimų atlikimo žinių ir įgūdžių. 

Projekto metu tyrimų organizacijos iš Lietuvos ir Kipro suteikė vartotojų organizacijoms būtiniausių teorinių ir praktinių žinių kokybinių tyrimų srityje. Buvo paruošta metodinės medžiagos elektroninė versija, kaip atlikti kokybinį tyrimą. Vartotojų organizacijos kiekvienoje šalyje-partnerėje atliko po vieną tyrimą, sprendžiantį aktualias vartotojų teisių problemas. Visi atlikti tyrimai bei metodinė medžiaga buvo sudėti į sąvadą - galutinį projekto produktą.

Galerija

ProgramaMokymosi visą gyvenimą programa/Grundtvig mokymosi partnerystėProjekto nr.LLP-GRU-MP-2008-LT-00092Trukmė2008 m. rugpjūčio 1 d. - 2010 m. liepos 31 d.KoordinatoriusViešoji įstaiga "Švietimo, tyrimų ir konsultacijų centras" (Lietuva)PartneriaiZemgale NGO Support Centre (Latvia); Generation Europe (Čekija); Tartu Tarbijanoustamis - ja Infokeskus (Estija); Research & Consultancy Institute (Kipras)Rezultatai

Kokybinių tyrimų metodų sąvadas.