IN GREEN SHAPE projekto partnerių susitikimas Jungtinėje Karalystėje

Tradiciškai partnerių susitikimas prasidėjo nuo kiekvienos dalyvaujančios institucijos pristatymo apie pažangą vykdant projektą. Retzhof Castle iš Austrijos pristatė partnerystės sklaidos veiklas, VšĮ "Švietimo, tyrimų ir konsultacijų centras" - partnerių susitikimo Lietuvoje vertinimo rezultatus bei Nacionalinės agentūros (Švietimo mainų paramos fondo) tarpinės ataskaitos vertinimo santrauką. Lietuvos nacionalinė agentūra pateikė svarbias pastabas dėl projekto įgyvendinimo: Kaip projekto metu yra skatinamas verslumas? Kaip praktinė projekto medžiaga skatina verslumą ir padeda socialiai atskirtiems žmonėms integruotis į darbo rinką? Kokios veiklos skatina bedarbius integruotis į darbo rinką (seminarai, mokymai)? Nacionalinė agentūra rekomenduoja vertinti tikslinės grupės, besimokančiųjų mokymosi pažangą, teikti valstybinėms institucijoms pasiūlymus, kaip integruoti ieškančius darbo žmones į darbo rinką mokymosi visą gyvenimą kontekste, kuriant galutinį projekto produktą išryškinti Europos pridėtinę vertę, atlikti galutinio produkto vertinimą.

Antrąją projekto partnerių susitikimo dieną bedarbiams iš WELLIES projekto, kurie turi lengvą protinę negalią,  Woodhouse Community Farm vyko nedidelė konferencija - "Mažo verslo atvejų analizė". Visi partneriai pristatė po 1-2 mažo ir sėkmingo, lengvai įgyvendinamo net ir namų sąlygomis, verslo pavyzdžius. Po to vyko diskusijos su dalyviais žaidimo forma. 

Susitikimo metu aplankėme Jungtinės Karalystės gerosios praktikos pavyzdį - "Betty's Sewing Box" Ashbourne miestelyje bei žvalgėmės anglų kuriamų žaliūjų turistinių maršrutų vietovėse - Sudbury miestelyje, Peak nacionaliniame parke.

Žalieji turistiniai maršrutai - pagrindinis IN GREEN SHAPE projekto produktas. Anglijos partneris yra atsakingas už šių maršrutų turinį ir dizaino sukūrimą. Viešėdami Growing Rural Enterprise organizacijoje turėjome galimybę susitikti su žemėlapių ir maršrutų dizainere Julie Thomas, su kuria aptarėme galutinio produkto turinį, formą ir apipavidalinimą. Projekto valdymo grupės susirinkimo metu taip pat didžiausią dėmesį skyrėme turistinių maršrutų su žemėlapiais turiniui.

Su projekto dokumentais (partnerių susitikimų ataskaitomis, vertinimo rezultatais, sklaidos veiklomis) galima susipažinti projekto tinklapyje www.ingreenshape.eu

Mažo verslo idėjos

Verslo savininko asmeninės savybės

Galerija