APPRO: Įvertinimas ir pagalba mokiniams, turintiems elgesio bei emocijų sutrikimų

Projekto šūkis – „kelias į darbo rinką per mokslą“. Pagrindinis projekto tikslas, pasiekiamas ilgalaikėje perspektyvoje, - paruošti jaunus besimokančiuosius su psichine negalia bei elgesio sutrikimais darbo rinkai, kad jaunimas susirastų prasmingą ir ilgalaikį darbą. Raktinis žodinis – PERĖJIMAS (angl. TRANSITION): projekto įgyvendinimas paremtas idėja, kad profesinėje mokykloje pasiruošimas darbo rinkai vyksta per inkliuzinį mokymą. Projekto metu buvo siekiama paruošti bendrą viziją apie jaunimo su psichine negalia ir elgesio sutrikimais švietimą ir ugdymą. Partneriai parengė išsamų mokomąjį paketą, siekiant socializuoti tikslinę grupę per įdarbinimą, profesinį mokymą arba užimtumą dienos metu. Daugelis šalių susiduria su migrantų problema, todėl partnerystė nagrinėjo šios socialiai atskirtos visuomenės grupės integraciją į darbo rinką, kodėl migrantams reikalingas specialus mokymas ir lavinimas. Partneriai ieškojo atsakymo į klausimą, ar įsitvirtinimas darbo rinkoje yra sąlygotas kultūrinių, socialinių, išsilavinimo ir psichologinių skirtumų.
Projekto metu buvo pasiekti šie rezultatai:
1. Parengtas individualaus perėjimo planas (angl. Individual Transition Plan – ITP). ITP sukurtas atsižvelgiant į įvairių šalių vietinį ir regioninį kontekstą, ITP tikslas – paskatinti jaunimą su psichine negalia ar elgesio sutrikimais toliau siekti išsilavinimo ar ieškoti darbo.
2. Sukurtos ir išplatintos specialios programos mokytojams, konsultantams, personalo vadybininkams, dirbantiems su psichine negalią ar elgesio sutrikimus turinčiu jaunimu.
3. Paruošti vertinimo įrankiai studentų įgytoms kompetencijoms įvertinti.
4. Išvystyta PERĖJIMO (angl. TRANSITION) metodologija, kaip švietimo koncepcija.
5. Įvyko baigiamoji projekto konferencija Bergamoje (Turkija).

Galerija

ProgramaLeonardo da Vinči naujovių perkėlimo projektaiProjekto nr.2011-1-NL1-LEO05-05212Trukmė2011 m. spalio 1 d. - 2013 m. rugsėjo 30 d. KoordinatoriusDe Spinaker (Olandija)PartneriaiVšĮ "Švietimo, tyrimų ir konsultacijų centras" (Lietuva); Bergama Teknik Ve Endustri Meslek Lisesi (Turkija); Bergama Rehberlik Arastirma Merkesi (Turkija); Technologie und Berufsbildungszentrum Leipzig GmbH (Vokietija); LCEducational (Kipras); Latvia Culture College (Latvija); V.O.F. Eskwadraat (Olandija)Rezultatai

Vadovas pedagogams, dirbantiems su jaunimu, turinčiu psichinę negalią ar elgesio sutrikimus.

Tinklapis

www.appro.eu