C.A.F.E.- aktyvi piliečių veikla maisto ir mokymosi srityje

Dabartinė moterų ir vyrų situacija darbo rinkoje yra nevienoda, ir verčia bendruomenes keisti prisitaikymo darbo rinkoje strategiją, gerinant bei tobulinant moterų įgūdžius ir kompetencijas. Mokymosi partnerystė siekė tarptautiniu lygiu pasikeisti kiekvieno partnerio patirtimi ir naudojamomis priemonėmis, kaip paremti ir padėti socialiai ir geografiškai atskirtoms moterims.
Mokymosi partnersytės metu norėjome pasidalinti moterų patirtimi kuriant inovatyvius modelius, leidžiančius joms tobulinti savo maisto gaminimo įgūdžius. Sveikas maistas ir darnų vystymą propaguojantis gyvenimo būdas yra 2 aspektai, kurie gali padėti išvengti socialinės atskirties, nes šie aspektai skatina pozityvų mąstymą siekiant tapti aktyviais vietinių bendruomenių nariais. Moterys, iš kurių sėmėmės gerosios patirties, pačios kuria sveikus receptus naudojant vietinius ir taip vadinamus "nulinio kilometro" produktus.
Projekto naudos gavėjais buvo moterys, kurioms reikia efektyvios pagalbos, kad jos vėl taptų aktyviomis visuomenės narėmis ir pilietėmis.
Pagrindiniai projekto tikslai:

  • Padidinti bendruomenėje sanglaudą tarp moterų ir maisto gaminimo.
  • Išskirti barjerus, trukdančius vystyti aktyvų pilietiškumą.
  • Skatinti sveiką gyvenimo būdą.
  • Naudoti maisto gaminimą kaip būdą kurti tarpkultūrinius ir tarpregioninius ryšius.
  • Plėtoti dialogą tarp miesto ir kaimo bendruomenių bei moterų.
  • Naudojant maisto gaminimo įgūdžius suteikti moterims pasitikėjimo ir įtraukti jas į darbo rinką.

Projekto rezultatai:
1. Unikali vegetariškų patiekalų receptų knyga.
2. Projekto naujienlaiškiai.
3. Sėkmingo moterų verslo maisto gaminimo srityje pavyzdžių rinkinys.
4. Praktiniai maisto gaminimo seminarai.

Galerija

ProgramaMokymosi visą gyvenimą programa/Grundtvig mokymosi partnerystėProjekto nr.LLP-GRU-MP-2010-LT-00051Trukmė2010 m. rugpjūčio 1 d. - 2012 m. liepos 31 d. KoordinatoriusAssociazione N.E.T. - Networking, Education and Training (Italija)PartneriaiVšĮ "Švietimo, tyrimų ir konsultacijų centras" (Lietuva); Retzhof Castle (Austrija); Sense City (Jungtinė Karalystė); European Institute for Sustainable Development (Bulgarija); Ayuntamiento De San Andres Del Rabanedo (Ispanija)Rezultatai

Vegetariškų receptų knyga, parengta dalinantis gerosios praktikos patirtimi praktinių maisto gaminimo užsiėmimų metu moterų sėkmingai įkurtose įmonėse.

Tinklapis

www.citizens-cafe.eu