Te.D2 - Terapinio šuns dresuotojas: sertifikuotų šunų dresuotojų mokymų vystymas IAG srityje, remiantis ECVET procedūromis

Intervencija Asistuojant Gyvūnams (IAG) – terminas apima įvairias procedūras, kurios yra nukreiptos į tikslą ir skirtos konkretiems asmenims arba žmonių grupėms, dalyvaujančioms dirbant su apmokytais gyvūnais, konkrečiais aspektais (vystymosi, terapijos, emocinės elgsenos ir pan.). Jį atlieka gyvūnų vedliai, turintys tam tikras reikiamas kompetencijas ir atitinkantys organizacijos standartus. IAG apima veiklą asistuojant gyvūnams (VAG) ir terapiją asistuojant gyvūnams (TAG).
Te.D2 projekto tikslas - pateikti įrodymus, suteikti išteklius ir įgūdžius, kad IAG būtų plačiau naudojamas kiekvienoje partnerėje-šalyje, mokantis iš naujoviškos Italijos partnerės patirties, turinčios didelę patirtį šioje srityje, ir galimybę bedarbiams persikvalifikuoti ir įgyti įgūdžių norint būti terapinių šunų vedliais.
Te.d2 projektas taip pat siekia sukurti naują mokymo priemonę potencialiems šunų vedliams.
Te.D2 projekte bus naudojami "ARGO" kursai, kurie yra parengti ir pristatyti Italijoje, pritaikyti naudoti su skirtingų šalių bedarbiais. Projektas papildys ankstesnio projekto Te.D1 adaptacijos bei vertinimo rezultatus atliekant tyrimą tokia pačia metodika. Tai suteiks pridėtinės vertės naujam projektui savo tyrimų duomenimis bei partnerių ULSS4 "Montecchio Precalcino" ir "Associazione NET" patirtimi, susijusios su sklaida Europoje. Projektas turi tvirtą sąsają su "Europa 2020" strategija (įskaitant pagrindinius švietimo, darbingumo ir skurdo tikslus), užtikrinant, kad labiausiai pažeidžiami visuomenės nariai, tokie kaip bedarbiai, nebebūtų socialiai atskirti.
Te.D2 projekte daugiausia dėmesio skiriama novatoriškam mokymui, skirtam supažindinti su lengvai pažeidžiamais žmonėmis. Kadangi Europos gyventojų struktūra keičiasi, o karjeros pokyčiai tampa vis dažnesni, nuolat didėja įgūdžių tobulinimo poreikis, o kartu ir CVET svarba. Svarbu, kad šie mokymai būtų adaptuojami remiantis tyrimais pagrįstais rezultatais dėl požiūrio į profesines kvalifikacijas bei laikomasi EQF ir ECVET procedūrų. Be to, Te.D2 projektų mokymo programoje numatytas aukštos kokybės mokymas, orientuotas į persikvalifikavimą, pritaikytą žmogui, norinčiam patekti į darbo rinką arba grįžti į ją, lanksti ir modulinė individuali mokymosi programa ir mokymasis apie IAG, orientuotas į pagrindinių įgūdžių įgijimą kompetencijos srityje.
Be to, "Te.D2" projekto tikslas - sukurti interaktyvųjį DVD, kuris bus įtrauktas į klasikinį mokymo planą, kuriame bus išdėstyta Europos šalių patirtis IAG, skirta skatinti kokybiškas, novatoriškas mokymosi ir mokymo metodus naudojant naujas technologijas ir skaitmeninį turinį. "Atveriant švietimą" siūlomi veiksmai siekiant atviresnės mokymosi aplinkos siekiant aukštesnės kokybės ir veiksmingesnio švietimo ir taip prisidėti prie strategijos "Europa 2020" tikslų, kuriais siekiama didinti ES konkurencingumą ir augimą gerinant kvalifikuotą darbo jėgą ir didinant darbingumo lygį.

Projekto veikla:
VEIKLA 1 - projekto valdymas.
VEIKLA 2 - Te.D2 tyrimas. Kiekviena šalis partnerė atliks dabartinės situacijos ir tikslinės grupės poreikių tyrimus.
VEIKLA 3 - ARGO projekto pritaikymas šalyse partnerėse. "Argo" kursas bus verčiamas ir pritaikytas naudoti Rumunijoje, Italijoje, Ispanijoje, Portugalijoje, Lietuvoje ir Maltoje pagal EQF standartus / ECVET kvalifikaciją.
VEIKLA 4 - DVD kūrimas, kuris bus integruotas į Te.D2 kursą.
VEIKLA 5 - Pilotinis Te.D2 projekto mokymo planas.
VEIKLA 6 - Vertinimas.
VEIKLA 7 - Sklaida.


Planuojami intelektualiniai ištekliai:
1.Te.D2 tyrimų ataskaita. Te.D2 tyrimo ataskaitoje bus nagrinėjamos IAG situacijos aplinkybės skirtingose projekto partnerių šalyse. Tai bus išsami mokymo poreikių analizė, susijusi su esamais mokymo kursais ir veikla kiekvienoje šalyje, esamos literatūros apžvalga, interviu su 10 šunų vedlių kiekvienoje šalyje partnerėje, interviu su suinteresuotomis šalimis (paramos agentūros, viešosios įstaigos, IAG asociacijos ir kt.), Interviu su vyriausybę atstovaujančia institucija kiekvienoje šalyje partnerėje, geriosios praktikos atvejo analizė kiekvienoje šalyje partnerėje, faktiniai teisės aktai kiekvienoje šalyje.

2. "ARGO" mokymo programų vertimas ir pritaikymas šalims partnerėms. ARGO (pradinė priemonė) bus visų pirma verčiama ir adaptuota pagal šalies poreikius, toliau naudojama mokymuose su bedarbiais visose projekto partnerių šalyse. Kiekvienas partneris apsvarstys, kokius pakeitimus reikia padaryti norint užtikrinti, kad mokymo programa būtų tinkama jų pačių šalyje, atsižvelgiant į mokslinių tyrimų ataskaitoje pateiktą informaciją ir visus vietinių suinteresuotųjų šalių pateiktus klausimus. Programos plėtra kiekvienoje šalyje bus vykdoma pagal EQF standartus ir bus patvirtinta ECVET sistema. Taip bus sukurtos penkios Te.D2 mokymo programos, susijusios su produkcijos rezultatais skirtingose šalyse, adaptuojant "Argo" kursą, sukurtą Italijoje, kuris jau buvo išverstas į anglų kalbą Te.D1 projekte, atsižvelgiant į ECVET standartus.

3. Te.D2 projekto interaktyvių įrankių kūrimas. Kiekvienas partneris prisidės prie DVD, kuris integruos Te.D2 kursą. DVD bus vaizdo įrašai apie atvejų tyrimus ir kiekvienos šalies IAG praktiniai pavyzdžiai. DVD apims vieną programos modulį.

4. Ataskaita apie Te.D2 mokymo programų tvirtinimą atliekant bandomąjį pristatymą. Kiekvienas partneris išbandys Te.D2 mokymo programą ir išduos ataskaitą apie bandymą/eksperimentavimą savo šalyje, pradedant nuo pagrindinio organizacijos parengto bendro modelio. Ataskaitos bus renkamos ir sujungtos į galutinę ir bendrą ataskaitą, kurioje apibūdinama siūloma veikla, rezultatai, veiksmai, problemos ir tolesni pagrindiniai pakeitimai. Kiekvienas partneris bando programą su besimokančiųjų grupe (ilgalaikiai bedarbiai/bedarbiai). Šiame pranešime bus apibūdintas visas procesas ir pagrindiniai rezultatai, rezultatai organizacijoms, personalui, tikslinėms grupėms ir kitiems suinteresuotiems asmenims, dalyvaujantiems bandomajame pristatyme.

Galerija

ProgramaErasmus+ KA2 Strateginė partnerystėProjekto nr.2015-1-RO01-KA202-014985Trukmė2015 m. rugsėjo 1 d. - 2017 m. rugpjūčio 31 d. KoordinatoriusVASILIADA ASSOCIATION (Rumunija)PartneriaiVšĮ "Švietimo, tyrimų ir konsultacijų centras" (Lietuva); Associazione N.E.T. (Italija); ULSS 4 Alto Vicentino (Italija); EPRALIMA (Portugalija); INSTITUTO DE FORMACION INTEGRAL (Ispanija); The Geminarie Group (Malta).Rezultatai

1. Te.D2 tyrimų ataskaita.

2. Te.D2 mokymo programa (ARGO mokymo programa, perimta iš Italijos organizacijos ir pritaikyta kitų partnerių institucijose).

3. DVD su Te.D2 mokymų pavyzdžiais.

4. Te.D2 mokymų išbandymas ir jų ataskaita.

Tinklapis

www.ted2.org