Profesinio mokymo mokinių, studijuojančių sveikatos ir socialinės slaugos profesijas, mobilumo efektyvumo didinimas naudojant ECVET instrumentus

Projekto tikslas – skatinti studentų mobilumą ir tokiu būdu prisidėti prie Europos Sąjungos piliečių tarpkultūrinių ir lingvistinių kompetencijų ugdymo bei piliečių įsitraukimo į vieningą Europos darbo rinką. Projektas palengvins mokymosi rezultatų, įgytų mobilumo metu, daugiašalį pripažinimą tarp dalyvaujančių institucijų naudojant ECVET instrumentus. Projekto veiklos apims sveikatos ir socialinių paslaugų profesijas, nes šiandien Europoje ypatingai jaučiamas šių sričių kvalifikuotų specialistų poreikis.

Projekto veiklos

1. Profesinio mokymo programų detali analizė:
a. Sveikatos ir socialinių paslaugų profesijų poreikio darbo rinkoje analizė.
b. Sveikatos ir socialinių paslaugų profesinio mokymo programų struktūros ir turinio analizė partnerinėse šalyse.
2. Mokymosi rezultatų pripažinimo užtikrinimas tarp dalyvaujančių institucijų:
a. Aiškus ir suprantamas atitinkamų mokymosi rezultatų aprašymas remiantis ECVET standartais.
b. Mokymo metodų, siekiant gauti pageidaujamus mokymosi rezultatus, aptarimas ir apibrėžimas.
c. Mokymosi rezultatų įvertinimo metodų ir dokumentavimo principų aptarimas ir apibrėžimas.
3. Mobilumo proceso suvienodinimas naudojant atitinkamai pritaikytus šablonus organizuojant ir įgyvendinant mobilumą.
4. Kokybiško mobilumo proceso apibūdinimas kokybės gairėse.
5. Projekto rezultatų testavimas įgyvendinant profesinio mokymo mokinių stažuotes/mobilumus tarp partnerinių šalių.

Planuojami projekto intelektualiniai produktai

1. Mokymosi rezultatų vienetų aprašai naudojant ECVET principus. Projekto metu bus parengti mokymosi rezultatų vienetų aprašai, pritaikyti profesinio mokymo mokinių stažuočių įgyvendinimui. Ypatingas dėmesys bus skiriamas darbo rinkos ir sveikatos bei socialinių paslaugų profesijų analizei, kuri padės partneriams nuspręsti, kurie mokymosi rezultatai ir kuriose partnerinėse institucijose gali būti efektyviausiai pasiekti bei turės didžiausią poreikį ir vertę darbo rinkoje. Kiekvienas partneris turės parengti bent 2 mokymosi rezultatų vienetų aprašus, pagal kuriuos profesinio mokymo mokiniai iš kitos valstybės, dalyvaujančios projekte, galės atlikti stažuotę ir įgyti profesinių kompetencijų partnerinėje institucijoje. Mokymosi rezultatų vienetų aprašai bus parengti reminatis ECVET principais apibūdinant besimokančiojo įgytas žinias, įgūdžius ir kompetencijas.

2. Sveikatos ir socialinių paslaugų mobilumo projektų kokybės vadovas. Projekto partneriai parengs kokybės vadovą profesinių mokyklų sveikatos ir socialinių paslaugų profesijų mokiniams, atliekančių stažuotes kitoje ES šalyje. Ypatingas dėmesys vadove bus skiriamas stažuotės kokybės užtikrinimo procesui, kuris garantuos įgytų mokymosi rezultatų pripažinimą siunčiančiojoje mokykloje. Kokybės vadove bus akcentuojami specialūs reikalavimai stažuotėms sveikatos ir socialinių paslaugų srityje bei aprašys visus stažuotės organizavimo žingsnius:

• Mobilumo projektų parengimas – susitarimo tarp partnerių (Memoranda of Understanding) bei Mokymosi sutartties parengimas;
• Mobilumo projektų įgyvendinimas – aukštos kokybės mokymo proceso vertinimas bei mokymosi rezultatų dokumentavimas; geras mobilumo organizavimas;
• Mokymosi rezultatų pripažinimas siunčiančiojoje mokykloje;
• Procesų apžvalga būsimiems mobilumo projektams.

Mokymosi veiklos

Siekiant ištestuoti parengtus mokymosi rezultatų vienetų aprašus ir Sveikatos ir socialinių paslaugų mobilumo projektų kokybės vadovą bus įgyvendintos 3 stažuotės:

Siunčianti šalis Priimanti šalis
Oss, Olandija Dresdenas, Vokietija
Erdemli, Turkija Klaipėda, Lietuva
Skarzysko-Kamienna, Lenkija Bergamo, Italija

Kiekvieną stažuotojų grupę sudarys 10 mokinių. Trukmė - 2 savaitės. Stažuotės bus įgyvendinamos pagal BLENDED MOBILITY principą, kuris reiškia, kad parengiamosios ir baigiamosios stažuotės organizavimo veiklos bus įgyvendinamos naudojant elektronines priemones, pavyzdžiui, virtualią klasę ar pan.

Baigiantis projektui kiekvienoje partnerinėje šalyje bus suorganizuota konferencija regioniniu mastu siekiant kuo plačiau supažindinti visuomenę bei socialinius partnerius su projekto rezultatais.

Projekto naujienlaiškiai:

1-as care4mobility naujienlaiškis (anglų kalba)

2-as care4mobility naujienlaiškis (anglų kalba)

3-ias care4mobility naujienlaiškis (anglų kalba)

4-asis care4mobility naujienlaiškis (anglų kalba)

Pagrindinis projekto rezultatas (anglų kalba):

Quality Guideline for Mobility Projects in Health and Social Care Professions

Templates to Guidelines

ProgramaErasmus+ KA2 Strateginė partnerystėProjekto nr.2015-1-DE02-KA202-002483Trukmė2015 m. rugsėjo 1 d. - 2017 m. rugpjūčio 31 d. KoordinatoriusWBS Training AG (Vokietija)PartneriaiVšĮ "Švietimo, tyrimų ir konsultacijų centras" (Lietuva); Et Labora - Societa Cooperative Sociale (Italija); Centrum Ksztalcenia Pracownikow Sluzb Spolecznych (Lenkija); ROC de Leijgraaf (Olandija); Erdemli Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Turkija)Rezultatai

1. Mokymosi rezultatų vienetų aprašai naudojant ECVET principus.

2. Sveikatos ir socialinių paslaugų mobilumo projektų kokybės vadovas.