Turizmo sektoriaus iššūkiai Šiaurės ir Baltijos šalyse

Turizmas yra labai svarbus ekonomikos sektorius, kuris įtakoja ekonominį augimą ir gyventojų užimtumą visoje Europoje.

Šiaurės ir Baltijos šalys turi unikalią gamtą, kultūrą, istoriją, kalbas ir tradicijas. Šis palikimas gali būti patraukliai parodytas turistams iš viso pasaulio. Be to, šios šalys išsaugojo naturalią gamtą, todėl jose yra palankios sąlygos vystyti ekologinį turizmą, puoselėjant darnaus vystymosi idėjas. Tačiau dėl klimatinių sąlygų Šiaurės ir Baltijos šalių turizmas yra labai sezoniškas, o tai sąlygoja tokias problemas bei sunkumus:

  • Verslininkai/paslaugų teikėjai neturi pastovaus pragyvenimo šaltinio;
  • Vyrauja baimė, netikrumas kurti verslą, nes yra didelė rizika, reikia daug investicijų;
  • Jaunimas su inovatyviomis idėjomis emigruoja į kitas šalis arba palieka geografiškai nutolusias gyvenvietes ir skuba įsikurti dideliuose miestuose.

Ypač šios problemos aktualios periferijose. Visa tai neigiamai įtakoja turizmo vystymąsi Šiaurės ir Baltijos šalyse.

Pagrindinis projekto tikslas – sukurti ir palaikyti Šiaurės ir Baltijos šalių inovatyvaus ir tvaraus turizmo tinklą.

Tinklo organizacijos, dirbančios daugiausia suaugusiųjų švietimo srityje, palaikys naujas verslo ir kitų organizacijų iniciatyvas turizmo srityje. Projekto įgyvendinimo metu partnerinės insitucijos, įgijusios tarptautinės patirties per gerosios praktikos pavyzdžius, turizmo situacijų analizę, patobulins savo formalaus ir neformalaus mokymo programas bei pačios į savo veiklą įtrauks naujovių, kurios bus pasiūlytos turistams.

Galerija

ProgramaNordplus Adult tematiniai tinklaiProjekto nr.NPAD-2014/10050Trukmė2014 m. birželio 1 d. - 2016 m. gegužės 31 d.KoordinatoriusVšĮ "Švietimo, tyrimų ir konsultacijų centras" (Lietuva)PartneriaiAusturbru (Islandija); Härjedalens Kulturcentrum (Švedija); NGO Loodi Manor Nature Centre (Estija)Rezultatai
  1. Sukurtas Šiaurės ir Baltijos šalių organizacijų bendradarbiavimo tinklas.
  2. Turizmo paslaugų/produktų gerosios praktikos pavyzdžių sąvadas.
  3. Kiekvienos šalies-partnerės SSGG analizė turizmo srityje ir jų palyginimas.
Tinklapis

www.nordtournet.com