Lyderystės gebėjimų ugdymas per neformalaus mokymosi procesą

Pagrindinis partnerystės tikslas buvo patobulinti mokymo būdus, mokymosi aplinką ir bendradarbiavimo potencialą lyderystės vystymo tematika Europos pilietinės visuomenės kontekste.
Partnerystę sudarė 6 partneriai iš 6 šalių. Visos partnerinės organizacijos aktyviai teikia mokymo ir konsultavimo paslaugas nevyriausybinėms organizacijoms (NVO). Projekto koordinatorius – SOCIUS, organizacija iš Berlyno, kuri teikia mokymo ir konsultavimo paslaugas pelno nesiekiančioms organizacijoms Vokietijoje.
Projekte buvo apie 50 mobilumų dalyvių – lektoriai ir besimokantieji iš 6 partnerinių organizacijų iš visos Europos. Netiesioginiai projekto naudos gavėjai – NVO iš projekte dalyvaujančių šalių. Kiekviena partnerinė organizacija savo šalyje dalyvauja NVO tinkle, teikdama NVO švietimo ir konsultavimo paslaugas. NVO tinklus sudaro 10-15 NVO. Tokiu būdu netiesioginių projekto naudos gavėjų skaičius sudarė apie 120 NVO ir apie 500-600 jų darbuotojų ir savanorių.
Pagrindinės projekto veiklos:

  • 2 konferencijos (pradinė ir baigiamoji).
  • 5 tematiniai susitikimai: „Interesų grupės”, “Vietinis bendradarbiavimas ir partnerystė”, „Savanoris ir apmokamas darbuotojas“, „Kuriamoji lyderystė ir inovacijos“ ir kt.
  • pažintiniai darbo vizitai (jobshadowing), kurių metu vizituojantys partnerinių institucijų darbuotojai turėjo galimybę susipažinti su kitos organizacijos-partnerės darbu iš vidaus bei susitikti su kai kuriomis su priimančios organizacijos šalyje veikiančiomis NVO. Tikslas – įgyti darbo patirties iš kitų organizacijų-partnerių.

Projekto metu vykusių mokymų rezultatai ir kokybė buvo vertinama sudarant kiekvieno besimokančiojo vertinimo suvestines ir aptariant juos per elektronines bei kitas bendravimo priemones.

Galerija

ProgramaMokymosi visą gyvenimą programa/Grundtvig mokymosi partnerystėProjekto nr.LLP-GRU-MP-2009-LT-00113Trukmė2009 m. rugpjūčio 1 d. - 2011 m. liepos 31 d. KoordinatoriusSOCIUS Organisationsberatung gGmbH (Vokietija)PartneriaiVšĮ „Švietimo, tyrimų ir konsultacijų centras“ (Lietuva); „Kaospilots“ (Danija); „Papardes zieds“ (Latvija); Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS (Lenkija); SERUS Ek.För. (Švedija).Rezultatai

Mokymo strategijų ir priemonių rinkinys lydersytės nevyriausybinėse organizacijose tema.