InnoGastro - inovatyvus požiūris į gastronomiją profesinėse mokyklose

Projektą "InnoGastro – inovatyvus požiūris į gastronomiją profesinėse mokyklose" koordinuoja Foundation of the Regional Competence Centre iš Baltstogės, Lenkija. Partnersytę papildo 2 organizacijos iš skirtingų Europos šalių – Lietuvos ir Ispanijos.
Pagrindiniai projekto tikslai yra šie:
-patobulinti profesinio mokymo kokybę kulinarijos srityje;
-skatinti profesijos mokytojų naują požiūrį į mokymo procesą bei turinį, suteikti jiems reikiamų ekspertinių žinių ir įgūdžių, kad jie galėtų patobulinti savo kompetencijas ir užtikrinti aukštos kokybės mokymo paslaugas;
- padidinti prieinamumą prie atvirų Europos mokymo(si) erdvių.
Laukiami projekto rezultatai, pasiekimai:
- Pagilintos ir sukauptos žinios apie maisto ruošimo technikas;
- Suprasta ingredientų įtaka gaminant maistą pagal molekulinės (eksperimentinės) virtuvės principus;
- Prisidėta prie kūrybiškumo ugdymo;
- Patobulinti partnerystės narių organizaciniai, vadybiniai ir lyderystės įgūdžiai;
- Sustiprinta dalyvaujančių švietimo institucijų ir verslo įmonių partnerystė;
- Pagerinti projekto dalyvių socialiniai, kalbos ir kultūriniai įgūdžiai; dalyviai suprato, kad reikia nuolat tobulinti savo profesinius įgūdžius.
Pagrindinės projekto veiklos:
1. Ataskaitos, kurią sudaro 3 analizės parengimas. Partnerinės institucijos iš Lietuvos, Lenkijos ir Ispanijos atliks tyrimą, paremtą lyginamąją analize, apie kiekvienos šalies esamą situaciją profesinio mokymo, susijusio su kulinarija, srityje.
2. Lyginamosios ataskaitos išvadų nagrinėjimas. Kiekvieno mokymo modulio turinio parinkimas, remiantis parengtos lyginamosios ataskaitos išvadomis. Mokymo medžiagos parengimas. Mokymo kurso pravedimas naudojant virtualią aplinką ir praktinį mokymo būdą (blended-learning). Mokymų įvertinimas naudojant specialius klausimynus, kurie padės atskleisti, ar mokymo kursas atitiko dalyvių lūkesčius ir poreikius bei padės identifikuoti tobulintinus mokymų aspektus.
Praktiniai bandomieji mokymai vyks Ispanijoje, organizacijoje Centro Superior de Hosteleria del Mediterraneo, S.L (CSHM). Mokymuose dalyvaus 12 profesijos mokytojų iš Lenkijos ir 6 kavinių ar restoranų verslą turintys verslininkai iš Lietuvos.
Mokymo kurso pavadinimas: "Avant-garde culinary creations - gastronomy, products and technology”. Trukmė – 7 dienos (3 dienos virtualaus (online) mokymosi ir 4 dienos praktinio mokymo). Dėstytojų profilis: kulinarijos ekspertas + maisto technologas.
Mokymų turinys:
- Maisto ingredientai: technologinis požiūris.
- Maisto gaminimo technikų tobulinimas.
- Avant-garde technika.
- Sveikas maistas: sveikos mitybos aspektai.
- Naujovės kuriant patiekalus iš įprastų maisto produktų – ryžių, mėsos, žuvies ir pan.
- Įvadas į sensoriką.
Galutinis mokymų turinys bus apibrėžtas po lyginamosios ataskaitos atlikimo ir nagrinėjimo.
3. Mokymų rezultatų, žinių ir įgūdžių pritaikymas profesinio mokymo institucijose ugdant būsimus maisto gaminimo specialistus bei verslo įmonėse, teikiančiose maitinimo paslaugas.
4. Profesinio mokymo kulinarijos srityje kokybės tobulinimo strategijos parengimas akcentuojant tarptautinį bendradarbiavimą bei molekulinės (eksperimentinės) virtuvės principų plėtojimą.

Rezultatas nr. 1 - Ataskaita apie esamą situaciją kulinarijos profesiniame mokyme ir maitinimo sektoriuje 3 šalyse - Lietuvoje, Lenkijoje ir Ispanijoje.

Molekulinės virtuvės žinių ir praktinių įgūdžių, įgytų kursų metu, įgyvendinimas

Straipsnis apie projektą suaugusiųjų švietėjų platformoje EPALE

Galerija

ProgramaErasmus+ KA2 Strateginė partnerystėProjekto nr.2016-1-PL01-KA202-026572Trukmė2016 m. lapkričio 1 d. - 2018 m. spalio 31 d.KoordinatoriusFoundation of the Regional Competence Centre (RKC) (Poland)PartneriaiVšĮ "Švietimo, tyrimų ir konsultacijų centras" (ERCC) (Lietuva); Centro Superior de Hosteleria del Mediterraneo, S.L (CSHM) (Ispanija)Rezultatai

1. Ataskaita apie esamą situaciją profesiniame mokyme kulinarijos srityje trijose šalyse – Lietuvoje, Lenkijoje ir Ispanijoje.

2. Bandomasis molekulinės (eksperimentinės) kulinarijos kursas Ispanijoje “Avant-garde culinary creations - gastronomy, products and technology”, skirtas 12 mokytojų iš Lenkijos profesinių mokyklų ir 6 kavinių bei restoranų verslo atstovams iš Lietuvos.

3. Molekulinės (eksperimentinės) virtuvės pamokų įtraukimas profesinio mokymo institucijose bei inovatyvaus maisto gaminimo principų pritaikymas verslo įmonėse, teikiančiose maitinimo paslaugas.

4. Profesinio mokymo kulinarijos srityje kokybės tobulinimo strategijos parengimas akcentuojant tarptautinį bendradarbiavimą bei molekulinės (eksperimentinės) virtuvės principų plėtojimą.