Vyresnio amžiaus darbuotojų darbingumas

Pagrindinis projekto tikslas buvo atrasti būdus, kad vyresnio amžiaus darbuotojai išliktų fiziškai ir psichiškai tinkami darbui iki pat pensijos.
Projekto uždaviniai buvo išanalizuoti:
· Vyresnio amžiaus žmonių darbingumo lygio svarbą projekto partnerių šalyse.
· Priežastis, paskatinusias vyresnio amžiaus žmones išeiti iš darbo ir problemas, su kuriomis tuomet susidūrė įmonės.
· Kaip galima išsaugoti vyresnio amžiaus žmonių darbingumą, kad jie būtų vis dar patrauklūs juos įdarbinančioms įmonėms.
· Kaip organizacijos ir įmonės iš partnerių šalių sprendžia šiuos klausimus.
· Kokių priemonių jau yra imtasi įvairiuose regionuose?
· Kas būtina darbuotojams, kad jie išliktų fiziškai ir psichiškai tinkami darbui iki pat pensijos?
· Kaip projekto partneriai gali konkrečiai panaudoti projekto rezultatus kasdieninėje savo veikloje?
· Kokių žinių ir įgūdžių reikia vyresnio amžiaus darbuotojams, kad jie išliktų darbingi iki pensijos; kokių priemonių, kurios būtų įgyvendintos multilateriniame projekte, galima imtis, kad vyresnio amžiaus darbuotojai būtų apsaugoti nuo priverstinio išėjimo iš darbo?
· Kaip mokymosi visą gyvenimą idėja yra įgyvendinama šiame kontekste?
Projekto produktai:
1) Projekto metu atliktų tyrimų rezultatai, kuriuose buvo apžvelgiamas vyresniojo amžiaus žmonių darbingumo lygis įvairiose šalyse. Taip pat šie rezultatai atspindėjo vyresniojo amžiaus žmonių švietimo poreikius. Tiriant šią sritį, taip pat buvo atsižvelgta į įdarbinimo agentūrų, sveikatos įstaigų ir psichologinio konsultavimo centrų duomenis.
2) Darbdaviams ir personalo konsultantams buvo suteikta informacija apie tai, kaip padėti darbuotojams išlikti pilnavertiškai darbingiems iki pensijos.
3) Remiantis šiame projekte gautais duomenimis projekto partneriai planavo sukurti ir įgyvendinti specialius kursus darbuotojams, kurie būtų vykdomi pagal tolimesnę šios temos projektinę plėtrą. Šie kursai padėtų vyresnio amžiaus darbuotojams įgyti žinių ir įgūdžių, reikalingų tam, kad jie išliktų fiziškai ir psichiškai darbingi iki pensijos ir galėtų konkuruoti darbo rinkoje. Kursų pavyzdžiai buvo: atminties treniravimas, kompiuterių, kalbų kursai, atsipalaidavimo strategijų mokymas ir pan.
4) Projekto metu gauti duomenys buvo panaudoti mūsų organizacijoje, konsultuojant įmones personalo valdymo ir švietimo klausimais.
5) Visoms, besidominčioms šiuo klausimu švietimo įstaigoms, buvo suteikta informacija apie projekto metu surinktus duomenis ir rekomendacijas.

Galerija

ProgramaMokymosi visą gyvenimą programa/Grundtvig mokymosi partnerystėProjekto nr.LLP-GRU-MP-2007-LT-00105Trukmė2007 m. rugpjūčio 1 d. - 2009 m. liepos 31 d.KoordinatoriusWirtschafts- und Beschäftigungsoffensive Murau (Austrija)PartneriaiVšĮ "Švietimo, tyrimų ir konsultacijų centras" (Lietuva); Zentrum fur Weiterbildung der TU Dresden (Vokietija).Rezultatai

Apžvalga apie vyresnio amžiaus darbuotojų darbingumo lygį partnerystės šalyse.