Centro darbuotojai Čekijoje gilino žinias apie inovatyvų turizmą

Kursų “Inovacijos turizme” metu VšĮ “Švietimo, tyrimų ir konsultacijų centras” darbuotojai Vilma ir Henrikas mokėsi, kaip inicijuoti kūrybiškas ir inovatyvias idėjas, susipažino su šių dienų turizmo srities naujovėmis ir tendencijomis.
Pagrindinės mokymų temos buvo šios:
• Inovacijos ir inovatyvus mąstymas;
• Inovacijų kūrimo technikos;
• Lygios galimybės turizme – geroji praktika;
• Turistams skirti produktai;
• Mėlyno vandenyno strategija;
• Korporatyvinė socialinė atsakomybė (angl.–CSR) ir turizmas;
• Produkto serviso kūrimas;
• Marketingas turizme;
• Turizmo sektoriaus finansavimas iš ES fondų;
• Projekto paraiškos rengimas turizmo srityje;
• Žaliasis turizmas (kaimo, ekologinis turizmas ir pan.).
Teorinė kursų medžiaga buvo papildoma praktinių ir originalių pavyzdžių analize, kuriuos pateikė tiek kursų organizatoriai, tiek dalyviai iš Lietuvos, Švedijos ir Maltos. Kursų klausytojai turėjo paskaitą Gastronomijos muziejuje, lankėsi Naujojo miesto alaus darykloje, dalyvavo ekskursijoje po senąją Prahą, kurią pravedė benamiai iš organizacijos “Pragulic”. “Pragulic” – tai socialinė įmonė, kuri laužo stereotipus ir organizuoja ekskursijas su gidais-benamiais.
Kursų metu mūsų darbuotojai Vilma ir Henrikas patobulino ir pagilino:
• Informacinių technologijų žinias: socialinių tinklų (Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest) naudojimas turizmo paslaugos/produkto marketingo tikslais, informacijos kaupimas ir sklaida per debesų kompiuteriją;
• Socialinius įgūdžius (tarpkultūrinė komunikacija, viešasis kalbėjimas, prezentacijų pristatymas, darbas multikultūrinėje komandoje);
• Projektų inicijavimo ir rengimo įgūdžius;
• Prahos istorijos ir kultūrinio paveldo, tradicijų žinias

Vilma ir Henrikas įgytą patirtį panaudos kasdieniame VšĮ “Švietimo, tyrimų ir konsultacijų centras” darbe. Iš kursų jie sugrįžo su idėjomis projektams ir edukacinėms programoms, pasisėmė naujų suaugusiųjų mokymo ir ekskursijų vedimo metodų. Mokymų pasiekimai yra aprašyti Europass Mobilumo pažymėjimuose.