Pirmasis partnerių susitikimas pagal Erasmus+ KA2 projektą care4mobility

Projektą koordinuojanti institucija WBS Training AG pirmojo partnerių susitikimo metu daug dėmesio skyrė geresniam partnerinių institucijų ir darbuotojų, dalyvaujančių projekte, pažinimui.
Per susipažinimo sesiją dalyviai pristatė savo žinias ir kompetencijas ES projektų valdymo, mobilumo projektų, nacionalinės profesinio mokymo sistemos, sveikatos apsaugos ir slaugymo, ECVET ir kvalifikacijų skaidrumo srityse. Tam WBS Training AG panaudojo šypsenėlių metodą. Taip pat visi partneriai pristatė savo regioną ir miestą, kuriame yra įsikūrusi institucija, kuriai jie atstovauja. Prisistatymų rezultatus galite pažiūrėti Susitikimo protokole.
Svarbi susitikimo dalis buvo kiekvienos šalies profesinio mokymo sistemų bei sveikatos priežiūros specialistų ir slaugytojų profesijų apžvalga (santrauka patalpinta į Susitikimo protokolo 2-ą lentelę).
Baigiantis partnerių susitikimui dalyviai grupinio darbo metu parengė kvalifikacijų aprašymų bei darbo rinkos poreikių analizę (Susitikimo protokolo 3-ia lentelė).

Galerija