Paskutinis IN GREEN SHAPE projekto partnerių susitikimas Abano Terme miestelyje Italijoje

Paskutinis projekto partnerių susitikimas buvo skirtas galutinio partnerystės produkto In Green Shape brošiūros pristatymui. Ją sudaro 5 žalieji turistiniai maršrutai, kurie atspindi partnerinių šalių kultūrų įvairovę. Sukurti maršrutai yra labai skirtingi – kai kurie apima tik vieną gyvenvietę, kiti yra žymiai ilgesni. Kiekvienos šalies pasirinktas maršrutas atliepia vietinės bendruomenės poreikius ir yra sukurtas projekto besimokančiųjų, kuriems padėjo profesionalūs gidai bei žemėlapių rengėjai. Darbas su žaliaisiais turistiniais maršrutais – tai dalis suaugusiųjų neformalaus mokymo proceso, numatyto Grundtvig partnerystės projekte IN GREEN SHAPE. Besimokantieji gilinosi, kaip įkurti ir vadovauti smulkų žaliąjį (ekologinį) verslą ar verslą, skatinantį sveiką gyvenseną, geografiškai nutolusiose vietovėse – kaimuose, vienkiemiuose, nacionaliniuose parkuose, mažuose miesteliuose. Besimokantieji skirtngose šalyse dalyvavo įvairiuose vietiniuose ir tarptautiniuose seminaruose: smulkaus verslo įkūrimo teisiniai aspektai, vaistažolių turizmas ekologinėje sodyboje, mini konferencija žmonėms su psichine negalia iš kaimo vietovių apie mažus verslus, kuriuos galima įsteigti dirbant namuose, praktinis maisto gaminimo seminaras veganams ir kiti.

Pirmais projekto įgyvendinimo metais besimokantieji rinko gerosios praktikos pavyzdžius – sėkmingus smulkius žaliuosius verslus, įgyvendinamus kaimuose, vienkiemiuose. Gerosios praktikos pavyzdžių rinkinys ir In Green Shape brošiūra yra patalpinti į projekto tinklapį www.ingreenshape.eu. 

Rinkdami gerosios praktikos pavyzdžius besimokantieji įgijo praktinių žinių apie smulkaus verslo steigimą ir valdymą, nes jie apklausė įmonių savininkus apie jų turimų verslų ypatumus bei aprašė šiuos pasakojimus pagal šabloną, sukurtą Italijos partnerio – Associazione NET. Gerosios praktikos pavyzdžių rinkinys gali būti naudojamas dėstytojų ir besimkonačiųjų iš kitų organizacijų.

Visi partneriai In Green Shape brošiūrą išplatins turizmo informacijos ir lankytojų centruose. Partneriai ketina sukurtus žaliuosius turistinius maršrutus išversti į nacionalines kalbas.

Paskutinio projekto partnerių susitikimo metu taip pat buvo aptartos įvykdytos ir planuojamos sklaidos veiklos, projekto vertinimas, renginiai besimokantiesiems vietiniu lygmeniu, galutinės ataskaitos parengimas, partnerių tolimesnio bendradarbiavimo galimybės kituose projektuose. Susitikimo dalyviai keliavo Italijos besimokančiųjų sukurtu žaliuoju turistiniu maršrutu – Arqua Petrarca.

Viešajai įstaigai “Švietimo, tyrimų ir konsultacijų centras” IN GREEN SHAPE projektas buvo puiki galimybė paskleisti žaliojo smulkaus verslo idėjas neturintiems darbo žmonėms, gyvenantiems kaimo gyvenvietėse Vakarų Lietuvoje. Per gerosios praktikos pavyzdžių rinkimą vietinių bendruomenių nariai buvo įtraukti į tarptautinius seminarus. Žaliųjų maršrutų kūrimas suteikė jiems motyvacijos ir toliau laikytis ekologinės ir tausojančio vartojimo krypties savo mažuose versluose, nes gerosios praktikos pavyzdžiai ir kitos sveiką maistą bei gyvenseną skleidžiančios kavinės, apgyvendinimo įstaigos buvo įtrauktos į žaliuosius turistinius maršrutus. Įvairios netradicinio mokymo veiklos, vykusios projekto metu, paskatino socialiai ir geografiškai atskirtus besimkonačiuosius būti aktyvesniais darbo rinkoje.

IN GREEN SHAPE projektas padėjo VšĮ “Švietimo, tyrimų ir konsultacijų centras”:

  • Sustiprinti bendravimą ir bendradarbiavimą su vietine bendruomene;
  • Praturtinti žinias apie Vakarų Lietuvos istoriją ir kultūrą;
  • Papildyti vedamų eskursijų paketą naujomis temomis ir maršrutais;
  • Patobulinti mokomąją medžiagą smulkaus verslo gerosios praktikos pavyzdžiais;
  • Padidinti organizacijos tarptautiškumą.

 

Galerija