IPV susitikimas Klaipėdoje pagal "Job Through The Art" projektą

Erasmus+ Jaunimo mainų projektu "Darbas per meną" mes siekiame suburti bendroms veikloms sveiką jaunimą ir jaunuolius su psichologinėmis, neurologinėmis problemomis, t.y. turinčius specialius poreikius bei susiduriančius su sunkumais integruojantis į darbo rinką. Jaunimo mainų metu bus ugdomi dalyvių verslumo įgūdžiai naudojant meno terapiją bei meniškus neformalaus mokymo metodus.
Išankstinio planavimo vizitas (IPV) buvo skirtas geriau pažinti projekto partnerius, pristatyti projekto idėją ir biudžetą, pasidalinti atsakomybėmis ir užduotimis, apžiūrėti jaunimo mainų veiklų, apgyvendinimo vietą bei paragauti maisto, kuriuo bus maitinami dalyviai.
Susitikimas buvo labai naudingas. Projekto koordinatorius VšĮ "Švietimo, tyrimų ir konsultacijų centras" gavo daug pasiūlymų iš partnerių, kaip patobulinti jaunimo mainų programą Klaipėdoje, su kokiomis galimomis problemomis ir sunkumais gali susidurti mainų organizatoriai, kokios rizikos egzistuoja. Partneriai pasiūlė įgyvendinant mainų programą pabandyti atsakyti į klausimus: kokių minkštųjų įgūdžių reikia darbo rinkai iš jaunimo su emociniais, psichologiniais ir neurologiniais sutrikimais? Taip pat ir jaunimas turi žinoti, kokie jų gebėjimai, kokius savo įgūdžius jie gali pasiūlyti darbdaviams.
IPV metu grupių lyderiai išvardino, su kokiais sunkumais, problemomis ir iššūkiais gali susidurti organizatoriai jaunimo mainų metu Klaipėdoje. Pavyzdžiui, autistai negali išlaikyti dėmesį ilgiau nei 1 valandą, kai kurie jaunuoliai yra hiperaktyvūs, blogai orientuojasi aplinkoje ir pan. Taip pat grupių lyderiai akcentavo, kad prieš atliekant bet kurią užduotį ar veiklą būtina paaiškinti jos tikslą.
Projekto koordinatorius pristatė sklaidos svarbą, Youthpass pažymėjimo naudą bei vertinimo, savirefleksijos pobūdį ir būtinybę.
Partneriai aptarė, kokias užduotis grupių lyderiai ir dalyviai turi atlikti iki atvykimo į Lietuvą, ką ir kaip dalyviai turi pasiruošti prieš jaunimo mainus (namų darbai).
Galiausiai, partneriai nutarė, kad jaunimo mainai Klaipėdoje vyks 2017 m. spalio 7-14 d. (6 ir 15 d. – kelionės dienos).

Galerija