Darbo stebėjimo vizitas Italijos organizacijoje SubMeet Association

Mintis parengti darbuotojų kvalifikacijos kėlimo projektą “Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas turizmo inovacijų srityje” kilo dėl to, kad organizacija jaučia poreikį stiprinti bendradarbiavimą su Vakarų Lietuvos vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, verslo įmonėmis ir akademine bendruomene. Taip pat dėl to, kad VšĮ “Švietimo, tyrimų ir konsultacijų centras” darbuotojams trūksta naujausių žinių apie turizmo tendencijas Europos Sąjungoje bei kaip organizuoti vietinius ir tarptautinius renginius.
Du VšĮ “Švietimo, tyrimų ir konsultacijų centras” darbuotojai - Projekto vadovas ir Renginių ir stažuočių organizatorė – atliko darbo stebėjimo vizitą Italijos organizacijoje iš Abruzzo regiono – SubMeet Association.
Vizito metu mobilumo dalyviai susipažino, kaip ši maža organizacija bendradarbiauja su socialiniais partneriais ir kaip toks bendradarbiavimas įtakoja organizacijos veiklą.
Tuo tikslu VšĮ “Švietimo, tyrimų ir konsultacijų centras” darbuotojai stebėjo kasdienį SubMeet Association darbą bei lankėsi šiose organizacijose:
• “Non Solo Meeting”. Tai organizacija, profesionaliai organizuojanti įvairius renginius – konferencijas, susitikimus, seminarus (angl. PCO – Professional Congress Organiser). “Non Solo Meeting” sukuria renginio dizainą, parenka jo vietą, planuoja programą, atlieka dalyvių registraciją, užtikrina IT sprendimus ir, jei reikia, organizuoja dalyvių laisvalaikį, transportavimą.
• Kompanija “Studioware” ir projektų dizaineris iš “Vasteggiando” dirba skleisdami ir skatindami visuomenėje ir valdžios institucijose tausojančio turizmo idėją Vasto miestelyje ir jo apylinkėse.
• Ulisse’s Riviera. Tai saugoma teritorija, kuri apima 4 savivaldybes – Formia, Gaeta, Minturno ir Sperlonga. SubMeet Association bendradarbiauja su Formia savivaldybe ir Turizmo informacijos centru. Formia savivaldybėje vykusiame susitikime su SubMeet Association socialiniais partneriais darbo stebėjimo vizito dalyviai pamatė, kokių priemonių imasi vietinės valdžios institucijos siekiant jaunąją kartą šviesti ir mokyti apie tausojantį vartojimą, ekologinį sąmoningumą ir gastronominį regiono paveldą.
• Le Dimore del Sole Association. Tai pelno nesiekianti organizacija, kurios nariai yra įvairių apgyvendinimo įstaigų (viešbučių, istorinių vilų, svečių namų, vasarnamių) savininkai, kurie, susibūrę į asocijaciją, siekia teikti kuo kokybiškesnes paslaugas regiono svečiams (per mokymus, apsikeitimą gerąja patirtimi ir savo interesų atstovavimą valdžios institucijose).
Paskutinę darbo stebėjimo vizito dieną VšĮ “Švietimo, tyrimų ir konsultacijų centras” ir SubMeet Association darbuotojai aptarė šiuos aktualius klausimus ir temas:
- Kaip sukurti tematinį kultūrinį maršrutą, patrauklų šalies gyventojams ir svečiams, atsižvelgiant į regiono istorinę praeitį, kultūrinį paveldą ir geografinę padėtį. Italijos Abruzzo regionas ir Vakarų Lietuva turi panašumų – abu regionai išsidėstę prie jūrinių prekybos kelių, turi iš senovės išlikusių gynybinių įtvirtinimų bei juose gausu kultūrinių ir istorinių objektų;
- Kodėl mažoms nevyriausybinėms organizacijoms ir smulkiam verslui svarbu jungtis į didesnes asocijacijas; kaip turizmo asocijacijos populiarina turistinius maršrutus ir paslaugas turistams;
- Kultūrinių istorinių maršrutų įtaka smulkaus ir vidutinio verslo inovatyvumui ir konkurencingumui;
- Dviejų šalių – Italijos ir Lietuvos – valstybinių turizmo strategijų palyginimas, kodėl ir kaip reikia stiprinti privataus ir vyriausybinio sektoriaus bendradarbiavimą.
Taip pat priimančioji organizacija ir mobilumo dalyviai aptarė galimą bendradarbiavimą rengiant bendrus Erasmus+ projektus, organizuojant kursus bei stažuotes. VšĮ “Švietimo, tyrimų ir konsultacijų centras” darbuotojai atliko darbo stebėjimo vizito vertinimą.
Mobilumo dalyviai Italijoje įgijo šių žinių ir įgūdžių apie:
- Turistinių maršrutų kūrimą ir sklaidą;
- Vietinio turizmo paslaugų marketingą;
- Internetinio marketingo ir kitų IT priemonių naudojimo turizme svarbą;
- Ekologinį, tausojantį ir inovatyvų turizmą;
- Bendravimo ir bendradarbiavimo su socialiniais partneriais privalumus – su akademine bendruomene, vietine valdžia, verslu ir nevyriausybinėm organizacijom;
- Projektų vadybą;
- Stažuočių ir mokymų organizvimą;
- Vietinių ir tarptautinių renginių organizavimą.
Darbo stebėjimo vizito dalyviai gavo Europass Mobilumo pažymėjimus.

Galerija