Dalyvavimas kursuose Vokietijoje "Meniški ir kūrybiški suaugusiųjų švietimo metodai"

Kursų metu VšĮ “Švietimo, tyrimų ir konsultacijų centras” darbuotojai įgijo naujų žinių ir patobulino savo kompetencijas šiose srityse:
• Teatro metodai ir pedagogika suaugusiųjų švietime;
• Kūrybinių ir dramos mokymo metodų taikymo sritys (pavyzdžiui, kovojant prieš ksenofobiją ir rasizmą, ekskursijose ir edukacinėse programose pristatant miesto istoriją ir kt.);
• Vokietijos suaugusiųjų švietimo sistema ir jos ryšys su Vokietijos darbo rinka.
Kursų dalyviai praktikoje išbandė kūrybinius ir vaidybinius mokymo metodus. Jie susipažino su būdais, kaip:
• Lavinti mus supančios aplinkos jutimą ir savęs pažinimą;
• Kūrybiškai perteikti ir išreikšti savo nuomonę bei emocinę būseną;
• Naudojant kūrybinį teatro metodą kovoti su įvairiomis lyčių lygybės, atskirties, ksenofobijos, komunikacijos ir kitomis problemomis.
Kursų dalyviai įgijo įgūdžių, kaip:
• Taikyti konkrečiai tikslinei grupei specifinius dramos mokymo metodus;
• Mokyti istorijos ir politikos dalykų naudojant kūrybinius metodus.
Teorinę ir praktinę kursų medžiagą papildė naudingi susitikimai, kurie kursų dalyviams padėjo giliau suprasti teatro metodo koncepciją:
1. Susitikimas su Laura Klatt iš GRIPS teatro Berlyne.
2. Susitikimas su Sabine Wiedemann iš “Jakamos” teatro Potsdame.
Apsilankymas Nevyriausybinėse organizacijose "Freiland Culture House" and LAG e.V parodė kursų dalyviams, kaip nevyriausybinės organizacijos yra finansuojamos iš federalinio biudžeto ir dirba šviečiant suaugusiuosius aktyvaus pilietiškumo srityje. Šie apsilankymai buvo susipažinimo su Vokietijos suaugusiųjų švietimo sistema dalis.
Ne mažiau svarbi kursų dalis, padėjusi susipažinti su kūrybiniais suaugusiųjų švietimo mokymo metodais, buvo istoriniai, kultūriniai bei politiniai turai Berlyne ir Potsdame. Berlyne kursų dalyviai aplankė Memorial Bernauer Strasse , Check Point Charly ir Alexander Platz. Šios vietos buvo pristatytos naudojant teatro metodą bei atliekant kvizą.
Potsdame kursų klausytojai dalyvavo ekskursijoje po Sanssouci sodą “On Intercultural Path”. Tai buvo nestandartinis turas, akcentuojant šio įžymaus Vokietijos kultūrinio ir istorinio paveldo tarpkultūrinius faktus ir istorijas tokiu būdu parodant, kad į kiekvieną turistinį objektą galima pažiūrėti kitu kampu, per nestandartinę tematiką.
Kursų Potsdame metu VšĮ “Švietimo, tyrimų ir konsultacijų centras” darbuotojai gavo žinių apie teatro metodą ir jo praktinį pritaikymą šviešiant suaugusiuosius, suaugusiųjų švietimo sistemą Vokietijoje, šios šalies kultūrą ir istoriją. Taip pat kursų dalyviai patobulino vokiečių ir anglų kalbų žinias, bendravimo tarpkultūrinėje aplinkoje, bendradarbiavimo su vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis bei projektų valdymo įgūdžius, dalyvavo diskusijoje apie Erasmus+ ir Europa Piliečiams programų projektų finansavimo sąlygas ir dalyvavimo jose galimybes.
Visi mokymų dalyviai gavo Europass Mobilumo pažymėjimus.

Galerija