Multilaterinis projektas “Interaktyvi mokymo priemonė migrantams”

Pagrindinis projekto tikslas - suteikti dirbantiems migrantams mokymosi visą gyvenimą galimybes, siekiant patobulinti jų bendruosius gebėjimus: bendravimą užsienio kalba, naudojimosi IT ir skaitmeninėmis priemonėmis, kultūrinį pažinimą, tokiu būdu padedant migrantams prisitaikyti prie naujos socio-kultūrinės aplinkos, didinant jų konkurencingumą Europos Sąjungos darbo rinkoje.   

Tikslinės grupės:

  • 300 migrantų iš Lenkijos ir Lietuvos
  • darbdaviai iš Danijos, Norvegijos ir Jungtinės Karalystės
  • valstybiniai ir privatūs įdarbinimo centrai

Partneriai siekė sukurti lanksčią, aiškią ir nuoseklią nuotolinio mokymo sustemą, susidedančią iš 3 modulių. Virtualūs mentoriai teiktų pagalbą siekiant patobulinti migruojančių asmenų kompetencijas, suskirstytas į šiuos tris modulius:

1. Užsienio kalbos ir IT (skaitmeninės) kompetencijos - nuotolinio mokymo modulis, siekiant suteikti bazinių įgūdžių profesinėje (darbo) kalboje.

2. Kultūrinis supratimas - nuotolinio mokymo modulis apie kultūrinius skirtumus.

3. Socialinės žinios - nuotolinio mokymo modulis, susijęs su darbo santykių teisine baze, sveikatos apsauga, būsto nuoma bei įsigijimu ir kita informacija, kuri padės migrantui integruotis į vietinę bendruomenę.

Projektas taip pat:

  • Parengė migrantams mokymosi medžiagą danų, norvegų ir anglų kalbomis su vertimu į lenkų ir lietuvių kalbas;
  • Sukūrė darbuotojų, darbdavių, įdarbinimo įstaigų ir suaugusiųjų švietėjų tinklą;
  • Edinburge (Škotija) suroganizavo baigiamąją konferenciją projekto rezultatams aptarti;
  • Išleido informacinį lankstinuką ir kitą medžiagą, supažindinančią su projekto rezultatais;
  • Parengė mentorių vadovą su tikslu palengvinti mokymąsi nuotoliniu būdu;
  • Nuotolinio mokymosi sistemos naudotojams suteikė bazinių IT žinių.

Projekto metu VšĮ "Švietimo, tyrimų ir konsultacijų centras" atliko tyrimą, kokios praktinės informacijos reikia lietuviams, norintiems vykti dirbti ir gyventi į Daniją, Jungtinę Karalystę ir Norvegiją. Specialiai parengti mentoriai elektroniniu būdu teikė praktinę informaciją apie gyvenimo ir darbo sąlygų ypatumus, kulttūrinę ir socialinę aplinką šiose šalyse. 

Taip pat VšĮ "Švietimo, tyrimų ir konsultacijų centras" buvo atsakingas už projekto vidinį vertinimą.

Galerija

ProgramaMokymosi visą gyvenimą programa/Grundtvig multirateliniai projektaiProjekto nr.142099-LLP-2008-DK-GRUNDTVIG-GMPTrukmė2008 m. spalio 1 d. - 2010 m. rugsėjo 30 d.KoordinatoriusVidenscenter for Integration (Danija)PartneriaiOPUS Rana (Norvegija); Edinburg University Settlement (Jungtinė Karalystė); FILO (Lenkija); VšĮ "Švietimo, tyrimų ir konsultacijų centras" (Lietuva)Rezultatai

Nuotolinio mokymosi sistema migrantams.

Tinklapis

www.workmobility.eu